DEPARTMENT OF

Ophthalmology

Udayaditya MukhopadhyayProfessor

Chandana ChakrabortyAssociate Professor

Malabika Deb BarmaAssistant Professor

Pekila Lama BhutiaAssistant Professor

Rupanjali LakraAssistant Professor

Gangotri BaruiRMO